Algemene informatie over K.F. De Trije Doarpen

Keatsferiening De Trije Doarpen is de kaatsvereniging van de dorpen Easternijtsjerk, Mitselwier en Nijewier. K.F. De Trije Doarpen is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen de kaatsverenigingen “Lyts Begjin” (Niawier/Metslawier) en “De Leste Slach” (Oosternijkerk).

De vereniging telt ruim 120 leden. De kaatswedstrijden worden gehouden op ‘It Mearsfjild’ in Nijewier. Hier zijn een eigen kantine en een kleedaccommodatie te vinden.

Tijdens het kaatsseizoen organiseert de vereniging een aantal ledenwedstrijden op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Samen met de leden en ouders van jeugdleden worden alle taken bij de wedstrijden uitgevoerd. Een groot aantal (jeugd)leden is behalve bij de ledenwedstrijden ook actief bij de regio- en KNKB-wedstrijden in heel Friesland.

Eénmaal per jaar is er een ledenvergadering in de kantine, waarvoor alle leden via een uitnodiging in de brievenbus, de website of Facebook worden uitgenodigd.