Federatiewedstrijden

K.F. De Trije Doarpen is aangesloten bij de Federatie Dongeradeel. Van onze vereniging zijn vele leden actief bij federatiewedstrijden. Ook hier worden afdelingswedstrijden georganiseerd. In 2023 zit bestuurslid Anja Bandstra namens K.F. De Trije Doarpen nog in het federatiebestuur.
De vereniging moet ook federatiewedstrijden organiseren. In 2023 organiseert K.F. De Trije Doarpen alleen een jeugdfederatiewedstrijd en geen senioren-wedstrijd. Op woensdag 14 juni zijn de schooljongens/schoolmeisjes en de jongens/meisjes bij ons te gast. Deze wedstrijd begint om 18.00 uur. Voor deze wedstrijd hoopt het bestuur op vele vrijwilligers. Hiervoor zal het bestuur mensen persoonlijk benaderen en een oproep doen via Facebook.

Opgave voor een federatiewedstrijd moet via de site van de KNKB https://www.knkb.nl/wedstrijden. Dit kan alleen nog met een bondsnummer. Mocht je die niet hebben, dan kan deze via het bestuur opgevraagd worden. Jeugdfederatiewedstrijden in de regio Noardeast zijn meestal op woensdagavond. Opgave hiervoor kan meestal tot zaterdagavond 20.00 u. (Het juiste tijdstip staat op de KNKB-site) Hier geldt de regel: te laat is ook echt te laat. De betaling voor de wedstrijden kan alleen direct online bij opgave. Zonder afgeronde betaling is deelname niet mogelijk!

Om deel te nemen aan de KNKB- en federatiewedstrijden moet een minimale opslagafstand gehaald worden. Wie twijfelt of hij of zij hieraan mee kan doen, kan altijd eens polsen bij de trainer of bij het bestuur.

Categorieën jeugd:
Welpen meisjes en jongens;
Pupillen meisjes en jongens;
Schoolmeisjes en schooljongens;
Meisjes en jongens;


als je vóór 1 januari 10 jaar of jonger bent
als je vóór 1 januari 11 of 12 jaar bent
als je vóór 1 januari 13 of 14 bent
als je vóór 1 januari 15, 16 of 17 jaar bent