Lidmaatschap

K.F. De Trije Doarpen is aangesloten bij de KNKB. Dit houdt in dat per lid een bedrag moet worden afdragen aan de KNKB. Daarnaast betaalt de vereniging een bijdrage aan de federatie. Ook zijn er onkosten voor het materiaal en voor het onderhoud van de gebouwen. Gelukkig draagt een groot aantal sponsoren bij aan het mogelijk maken van de wedstrijden en de bijbehorende prijzen. 

Meedoen aan de ledenwedstrijden kan (nog) zonder lid te zijn, het inleggeld is dan wel hoger. Het zou mooi zijn als iedere deelnemer lid wordt, om samen de vereniging draaiende te houden. 

Lid worden / opzeggen lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij penningmeester Gert-Jan Sijtsma via 06-12311121 of admin@gertjansijtsma.nlHet lidmaatschap van kaatsvereniging De Trije Doarpen loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen moeten vóór 1 december doorgegeven worden aan de ledenadministratie, anders bent u/je de contributie voor nog een jaar verschuldigd. De vereniging moet bondscontributie aan de KNKB en contributie aan de Federatie afdragen. De peildatum hiervoor is 1 januari.

Ook het opzeggen van het lidmaatschap kan via Gert-Jan Sijtsma 06-12311121 of admin@gertjansijtsma.nl.

Contributie

De contributie voor jeugdleden is:           €15,- per jaar.
De contributie voor senioren (18+) is:     €22,50 per jaar.

De contributie wordt betaald via automatisch incasso.