Trainingen

De kaatstrainingen voor de jeugdleden van K.F. De Trije Doarpen worden in 2024 jaar weer verzorgd door Jan Bandstra en Jelmer Torensma.

De trainingen voor de jeugd zijn op maandag. Opgave voor de trainingen vóór 22 april bij Anja Bandstra via Whatsapp op 06-58937316. De tijden zijn afhankelijk van de opgave en worden later bekend gemaakt. De eerste training is op maandag 6 mei. Op Pinkstermaandag is er geen training, de training wordt dan op dinsdag 21 mei gegeven.

Kosten voor de trainingen (inclusief afsluiting) zijn 15 euro per persoon. Graag betalen bij de
1e training.

We sluiten dit seizoen de trainingsavonden af met een spetterende feestwedstrijd, inclusief eten e.d.. Dit zit bij de prijs in, dus hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Dit zal zijn op maandag 8 juli om 17.00 uur. Noteer alvast deze datum.

Nog even de trainingsdata (onder voorbehoud):

Maandag 6 mei Maandag 10 juni
Maandag 13 mei Maandag 17 juni
Dinsdag 21 mei Maandag 24 juni
Maandag 27 mei Maandag 1 juli
Maandag 3 juni Slotwedstrijd maandag 8 juli