KNKB-wedstrijden

We zijn er trots op dat vele leden door heel Friesland reizen om zich op hun eigen niveau te meten met andere leeftijdsgenoten. K.F. De Trije Doarpen is goed vertegenwoordigd op de afdelingswedstrijden en de NK’s. De vereniging is verplicht om minimaal één KNKB-wedstrijd te organiseren.

Dit jaar organiseren we twee KNKB-wedstrijden. Op zondag 28 april organiseren we een wedstrijd voor de Dames 1e klas en meisje AB /CD. Op zondag 9 juni organiseren we een KNKB-wedstrijd voor de Heren 50+.

Opgave voor een KNKB-wedstrijd kan alleen via de KNKB-site https://www.knkb.nl/wedstrijden. Hiervoor heb je een bondsnummer nodig. Mocht je die niet hebben, dan kan deze via het bestuur opgevraagd worden. Neem hiervoor even contact op met één van de bestuursleden. Opgave moet meestal vóór dinsdagavond 20.00 u. (Op de KNKB-site staat de juiste tijd). Hier geldt de regel: te laat is ook echt te laat.  De betaling voor de wedstrijden kan alleen direct online bij opgave. Zonder afgeronde betaling is deelname niet mogelijk!

Categorieën jeugd:
Welpen meisjes en jongens;
Pupillen meisjes en jongens;
Schoolmeisjes en schooljongens;
Meisjes en jongens;


als je vóór 1 januari 10 jaar of jonger bent
als je vóór 1 januari 11 of 12 jaar bent
als je vóór 1 januari 13 of 14 bent
als je vóór 1 januari 15, 16 of 17 jaar bent