Taken vrijwilligers

Om de kaatswedstrijden ook dit seizoen weer mogelijk te maken, worden de leden en ouders van de jeugdleden gevraagd om hierbij te helpen. Op de wedstrijdlijst die alle leden ontvangen hebben, zijn per wedstrijd vrijwilligers ingedeeld voor een aantal taken. Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. Hieronder volgt een korte uitleg van de taken.

Perkleggen
Op donderdagavond 19.00 u. voor de wedstrijd op vrijdag.
Op vrijdagavond 19.00 u. voor de wedstrijd op zaterdag.

Catering
Degene die hiervoor ingedeeld zijn, staan in het tentje om koffie, thee, koek e.d. te verkopen. Er staan steeds twee mensen op hetzelfde moment, zodat afwisselen mogelijk is en je ook even bij je kaatsende kind(eren) kunt kijken. Bij de wedstrijden op zaterdag is deze taak in twee tijdvakken verdeeld.

Ordedienst
Zorgen dat alle lijnen, telegrafen, palen, blokjes, proppen, ballen, stoelen e.d. na afloop van de wedstrijd opgeruimd zijn. Kortom zorgen voor een opgeruimd en leeg veld na afloop. Als een categorie uit is, ook bij de jongste jeugd, dan kunnen de spelers alvast de krammen uit de lijnen trekken en in de emmer doen. Naast degenen die eindverantwoordelijk zijn, zijn er vast meer mensen op het veld aanwezig die even een handje willen helpen.

Schoonmaak
Schoonmaken van kleedkamer, toiletten en kantine in de week vóór de wedstrijd. Je kunt zelf bepalen op welk moment in deze week je dit doet, als het maar schoon is vóór de wedstrijd. De sleutel is af te halen en in te leveren bij de bestuursleden en de gebruikte doeken en dweilen kunnen hier ook weer ingeleverd worden. Schoonmaakspullen zijn aanwezig.

Wedstrijdleiding jeugd
Ouders van kinderen die meedoen zullen gevraagd worden om te helpen bij het in goede banen leiden van de wedstrijd en het bijhouden van de uitslagen. We zullen hiervoor bij toerbeurt ouders benaderen. Zelf aanbieden van hulp mag natuurlijk ook 😉