Buitengewoon Ludema ledenpartij

 Vrijdag 21 juni stond er weer een partij geplant bij KF de Trije Doarpen. De partij werd gesponsord door Buitengewoon Ludema en er waren vier categorieën vertegenwoordigd. De senioren lieten het wat afweten deze vrijdag, waarschijnlijk door de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk en ook de oudste jeugd was grotendeels afwezig door het dorpsfeest in Nes. De senioren en de oudste jeugd werd na overleg met de kaatsers samen gevoegd en allen speelden deze avond met de grote luchtbal. 

De welpen waren zoals altijd goed vertegenwoordigd. Er waren zes parturen van twee en er werden spannende partijen gekaatst. De winnaars werden Siebren Jan de Vries en Sanne Hoekstra, zij hadden twee eersten meer dan de nummers twee Mare Reitsma en Elise Braaksma. De derde prijs was voor Lisse v/d Kolk en Sanne Hoekstra. Zoals alle partijen was er voor alle welpen een aardigheidje.

De pupillen kaatsten in een poule en speelden drie partijen. In de tweede omloop kwam er een 5-5- 6-6 aan de telegraaf te hangen en ook de laatste omloop werden twee spannende partijen die beide pas op 5-4 beslist werden. Wiebe Geart Dijkstra en Rianne Kooistra wonnen al hun partijen en gingen met de eerste prijs naar huis. Rein Pieter Kooistra, Rick Alkema en Yfke Hannema wonnen de tweede prijs. 

Bij de senioren waren vier tweetallen en ook hier moest 3x gekaatst worden. Het waren Jan Kooistra en Wietse Vlasman die al hun partijen wonnen en zo de fel begeerde kransen mee naar huis namen. Ondanks dat Waatze de Vries en Sjoerd Vlasman hun laatste partij verloren met 5-2 gingen ze toch met een mooie tweede prijs naar huis. 

De combinatie bij de luchtbal werd ook een mooie strijd die in de finalepartij pas beslist werd op 5-5 6-6. Martin Oudshoorn en Pieter Meindersma wonnen de kransen en Wiebe Turkstra en Laura Allema gingen naar huis met een keurige tweede prijs. 

Voorbeeld van afbeelding