Federatiewedstrijd woensdag 14 juni 2023

Vanavond was de oudste jeugd te gast bij KF de Trije Doarpen voor hun federatiewedstrijd. Bij de schoolmeisjes ging de eerste prijs naar Marije Keegstra en Nynke de Haan, tweede werden Fenna Koster, Tiny Fokkens en Berber Boersma. Bij de schooljongens werd de krans gewonnen door Siebe Jan Bos en Jenne Willem Dekema, de tweede prijs werd een prooi voor Jorrit Wolters en Jetse Miedema. Bij de oudste jeugd ging de krans bij de jongens naar Hessel Veendorp en Martijn Mossel, de meisjes kaatsten ieder voor zich en na drie omlopen mocht Alianne Bos de krans mee nemen en werd Doutsen Veendorp tweede.

https://myalbum.com/album/T8nKR4VVCg4g