Frequent beveiligingen/kwekerij Keegstra ledenpartij

Vrijdag 7 Juli 2023 was er weer een ledenpartij bij Kf de Trije Doarpen. Bij de jeugd waren er in elke categorie 12 opgaves waardoor er mooie complete parturen gevormd konden worden. Bij de allerjongsten waren 6 tweetallen en hier werden de kransen gewonnen door Dylano Wijtsma en Fenne Maike Elzinga, de 2de prijs was voor Lysanne Elzinga en Elise Braaksma. Sybren Jan de Vries en Aletta Meinsma gingen met de 3de prijs naar huis, maar zoals altijd was er voor elke welp een kadootje. 

De pupillen kaatsten in 4 drietallen en moesten drie omlopen kaatsen. Hier was het partuur van Wiebe Geart Dijkstra, Elwin v/d Zee en Amber Leanne de Vries oppermachtig. Zij kregen in 3 omlopen maar 3 eersten tegen en gingen welverdiend met de kransen naar huis. De tweede prijs werd gewonnen door Klaas Roelof Wassenaar, Sietse Kalma en Tamara Koster.

Bij de schooljeugd/jeugd waren ook 4 drietallen en ook deze categorie moest 3 omlopen kaatsen. In de tweede omloop was er een zeer spannende partij die pas beslist werd op 5-5 6-4 en ook de andere partij eindigde pas met 5-4 6-2. Dit betekende in de derde omloop dat er 2 parturen waren die 2x hadden gewonnen en er volgde een echte finale die garant stond voor veel spanning. Het was het partuur van Marije Keegstra, Sjouke Pieter Pauzenga en Laura Allema dat al snel de leiding pakte en doorstoomde naar 5 eersten. Ze konden de partij niet afmaken en het partuur van Michelle Sijtsma, Suzanne Torensma en Anne Lynn Keegstra kwamen punt voor punt terug tot 5-5. Op de stand 5-5 6-4 was het dan toch het partuur van Marije Keegstra c.s dat de winst pakte en met de felbegeerde kransen naar huis mocht. Een mooie 2de plek voor het partuur van Michelle c.s. De andere wedstrijd ging nergens meer om maar ook deze beide parturen gingen tot het einde en werd pas beslist op 5-5 6-4. Twee prachtige slotpartijen om naar te kijken met prachtig kaatswerk. 

Bij de senioren waren 6 parturen, zij kaatsten in 2 poules. Ook hier kwamen verschillende wedstrijden tot 5-5 en zelfs 2x met alles aan de hang. De finale ging tussen de parturen Louis Keegstra, Gerben Durk de Vries, Hester Wijtsma en Tjidsger Braaksma, Anja Bandstra, Annemarie Jongeling. Ook dit werd een prachtige spannende strijd waarbij de overwinning naar Tjidsger Braaksma c.s ging rond klokslag 22.15. 

Volgende week zaterdag staat de traditionele Hokje partij op het programma. Voor alle categorieën is er weer de mogelijkheid om te kaatsen, bij de senioren heeft men de keus om met de kaatsbal of de luchtbal te kaatsen (aangeven bij opgave) Opgeven kan tot woensdag 18.00 uur via www.kfdetrijedoarpen.com