Hoesman/Autorijschool Kuiper ledenpartij

Vrijdag 19 mei 2023 stond de Hoesman/Autorijschool Kuiper ledenpartij op het programma. Meteen een mooie opkomst op deze eerste partij van dit kaatsseizoen. Peet Kuiper was zelf aanwezig om de prijzen uit te reiken aan de jongste jeugd wat zeer gewaardeerd werd.

Bij de welpen waren 5 parturen en ze moesten 4x kaatsen. Voor deze categorie geen probleem en alle kinderen gingen met wat lekkers naar huis. De kransen gingen naar Amber Leanne en Liam, de 2de prijs was voor Elise en Dylano en de 3de prijs ging naar Jildert en Lisse.

Bij de pupillen waren 6 parturen, zij kaatsten in 2 poules van 3. Hier gingen de kransen naar Pieter en Sietse, de 2de prijs was voor Anne Lynn en Sytze en de 3de prijs ging naar Sijmen en Yellina.

Bij de jeugd/schooljeugd waren ook 5 parturen en moesten er 4 omlopen gekaatst worden. De kransen gingen naar Wybren, Doutsen en Laura, de 2de prijs ging naar het giechelpartuur van Amarins, Hilde en Nynke en de derde prijs was voor Michelle, Marije en Klaas Roelof.

Bij de senioren waren 4 parturen en hier werd spannend gekaatst. De eerste omloop kwam er meteen een 5-5 6-6 aan de telegraaf die uiteindelijk de doorslag gaf na 3 omlopen. Met 3 gewonnen partijen gingen de kransen naar Marcel, Annemarie en Suzanna. De tweede prijs was voor Harald, Esther en Gert.