KNKB Meisjes 30 april 2023

Een prachtige kaatsdag onder werkelijk fantastische weersomstandigheden vandaag bij Kf de Trije Doarpen waar de Knkb meisjes te gast waren vandaag. Was het vanmorgen nog winterjas weer, toen het zonnetje doorbrak moest de zonnebrand er aan te pas komen.

De meiden maakten er een gezellige en sportieve dag van met een aantal spannende partijen. Het publiek genoot van de zitballen, bovenslagen en het tussenspel. Er moest een aantal keren bij geloot worden omdat de lijst incompleet was, maar dat mocht de pret niet drukken. De finale in de winnaarsronde werd de spannendste partij van de dag die pas beslist werd op 5-5 6-4. De winnaar werd partuur 1 Martsen v/d Goot Goëngea, Brecht Renema Gaastmeer en Inez Bosch Arum. Dit complete partuur was solide en degelijk de gehele dag maar had een zware dobber aan partuur 7 met Isabella Sijtsma Wetsens, Jelly Hiemstra Menaam en Afke Marij v/d Goot Goëngea die met de tweede prijs naar huis gingen. De derde prijs was voor partuur 3 Marije Bokma Stiens, Sophie Kroondijk st Annaparochie en Doutsen Veendorp Ie. De finale van de verliezersronde werd ook een gelijk opgaande strijd en pas beslist op 5-4 6-2. Hier ging de winst naar Berber v/d Goot Goëngea, Noëlle Hiddinga st Annaparochie en Rianne Sjoukje Terluin Mantgum. De tweede prijs was voor Suzanna Allema Nijewier, Yannah Palma Tsjum en Ineke de Vries uit Hallum. 

Grote dank aan de sponsor Bouwbedrijf Dijkstra/Draisma uit Dokkum die de prijzen en kransen beschikbaar stelde en aan scheidsrechter Harald Wiersma, vrijwilligers in de catering en de keurmeesters voor alle hulp vandaag.