KNKB meisjes en dames 1e klas 28 april 2024

Meisjes en dames 1ste klas te gast bij Kf de Trije Doarpen

Het kaatsseizoen is los gebarsten voor de jeugd en damescategorie. Voor de heren ging het dit weekend wat minder want de velden in Holwerd en Weidum konden de grote hoeveelheid regen niet verwerken en werden de wedstrijden afgelast. De weersomstandigheden in Nijewier waren op één regenbui prachtig te noemen. De wind kwam uit de hoek van het dorp waardoor de kaatsers hier weinig hinder van hadden en de opslagers vrij spel. Voor de meeste kaatsers was het toch even zoeken naar de juiste richting, bal of uitslag. Gaandeweg de dag kwamen de meeste meiden beter in hun spel en konden er vele bovenslagen genoteerd worden waardoor het voor de aanwezige tc leden meteen al een opgaaf wordt om hier voor volgende week een A klas uit te halen bij de meisjes. 

In de eerste omloop bij de meisjes werden al veel eersten op 6-6 verkaatst wat meteen veel spanning opleverde. De tweede omloop werd in de winnaarsronde minder spannend toen er twee partijen op 5-0 eindigden, de herkansingsronde daar in tegen werd heel erg spannend en twee partijen werden pas op 5-5 beslist. Helaas gingen de lokale toppers er grotendeels in de tweede omloop af behalve Gelbrich v/d Leest uit Ljussens en Isabella Sijtsma uit Wetsens, zij kaatsten zich naar de finale van de herkansingsronde maar wisten deze niet te winnen. De winst ging naar Jeldau Koopmans Lollum, Maud Scheffer Sexbierum en Jiska Altenburg Reahûs. Zij wonnen de finale van Noëlle Hiddinga st Annaparochie, Rigt v/d Velde Goënga en Berber v/d Goot Goënga. De derde prijs was voor Marije Bokma Stiens, Linda v/d Meer Dronrijp en Inez Bosch Arum. De herkansingsronde werd gewonnen door Selma v/d Wal Menaam, Jelly Hiemstra Menaam en Aniek Koopmans Witmarsum. 

Bij de dames 1ste klas was er in de eerste omloop ook weinig spanning te vinden. De tweede omloop werd in de winnaarsronde een stuk spannender en beide partijen gingen gelijk op en werden pas beslist op 5-4 en 5-5. In de winnaarsronde leek partuur 1 uitgeblust en zo gingen de kransen naar partuur Louise Krol Rinsumageest, Jeska Terpstra Easterein en Anke Wassenaar Minnertsga. De tweede prijs was voor Roelie Kroondijk Groningen, Corrie Kroondijk Groningen en Senne Idsardi Dronrijp. De finale in de herkansingsronde werd een stuk spannender en werd pas beslist op 5-4 6-4 in het voordeel van partuur Andrea Kroes Groningen, Larissa Smink Makkum en Jennie Terpstra Mantgum. 

Dankzij sponsor Bouwgroep Dijkstra Draisma konden de gevulde enveloppen uitgereikt worden en de prachtige kransen omgehangen. De kop is er af en het kaatsseizoen is officieel los.

De eerste ledenpartij van de Trije Doarpen staat gepland voor vrijdag 17 mei.

Voorbeeld van afbeelding