Kwekerij Keegstra, autobedrijf Postma, Moai mei Blommen, Frequent Beveiligingen en maatschap Sijtsma-Epema partij

Tweede ledenpartij Kf de Trije Doarpen pas beslist in de duisternis 

Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam in gedeeltes van Friesland, gingen de buien allemaal net onder ons door en kon er prachtig gekaatst worden bij KF de Trije Doarpen. Wederom werd er in vijf categorieën gekaatst en werden de laatste ballen bijna in het donker geslagen. Sponsoren waren deze keer kwekerij Keegstra, autobedrijf Postma, Moai mei Blommen, Frequent Beveiligingen en maatschap Sijtsma/Epema. 

De jongste telgen waren goed vertegenwoordigd met maar liefst zeven parturen en in de eerste omloop kwam meteen de 5-5 aan de telegraaf te hangen. De winnaars werden Siebren Jan de Vries en Jildou Marije van Dijk. Zij wonnen de finale vrij eenvoudig met 5-1 6-2 van Lisse v/d Kolk en Sanne Hoekstra die hiermee een prachtige tweede prijs wonnen. De herkansingsronde werd gewonnen door Mare Reitsma en Jildert Fokkinga. Alle welpen kregen een beker gevuld met snoep.

Bij de pupillen was het elke partij weer spannend en werden meerdere partijen pas op 5-5 beslist. In de eerste wedstrijd in poule B kwam zelfs alles aan de hang. De winnaars van beide poules speelden de finale tegen elkaar, deze partij ging tussen Elwin v/d Zee, Sybren Osinga, Amber Leanne de Vries en Sytze de Vries, Vere Kok, Damian Dijkstra. Het was het partuur van Elwin v/d Zee dat de leiding nam maar de tegenstander liet het er niet bij zitten en kwam eerst voor eerst terug. Het werd 5-5 en inmiddels was de avond al flink ingevallen waardoor de ballen bijna niet meer te zien waren. Toch werd er door de jeugd nog een enkele bal boven gelagen en op de stand van 5-5 6-0 ging de winst naar partuur Sytze de Vries c.s.

De schooljeugd had weer veel plezier en weinig gedoe. Vijf parturen gingen de strijd met elkaar aan en in de finale stonden twee parturen tegen over elkaar die beide twee keer hadden gewonnen. Het partuur van Marije Keegstra, Sjouke Pieter Pauzenga en Klaas Roelof Wassenaar nam ruim de leiding, maar ook hier gaf de tegenstander zich niet zomaar gewonnen. Het waren Amarins Kloostra, Jelmer Allema en Laura Allema die steeds dichter bij kwamen en uiteindelijk op 5-4 6-6 de winst en de kransen mee naar huis namen. 

De senioren konden weer kiezen uit kaatsen met de kleine kaatsbal of de gele luchtbal. Bij beide stonden vier parturen op de lijst. Bij de gewone kaatsbal was met name de tweede omloop spannend en eindigden beide partijen pas op 5-5. De kransen gingen naar Jelmer Torensma, Germ Durk de Vries en Alies Hiemstra, de tweede prijs was voor Jelmer Wijma, Feike Zijlstra en Sjouke Dijkstra. In de strijd bij de luchtbal kwam in de tweede omloop ook de 5-5 6-6 aan de telegraaf, de winst ging naar de latere winnaars Sietse Allema, Paulien Post en Coby Bosma. De premie ging naar Aant Soepboer en Richtsje Eisenga. 

Het werd een geslaagde avond met meerdere spannende partijen en veel publiek langs de lijnen.

Voorbeeld van afbeelding