Nutma Schilders/Piet en Saakje de Boer ledenpartij

Zaterdag 10 juni 2023 was er weer een ledenpartij bij de Trije Doarpen. In alle categorieën waren 4 parturen waardoor iedereen 3x kon kaatsten. Het weer was prachtig en er werd door het aanwezige publiek volop genoten van het kaatstalent. 

Bij de jongste jeugd gingen de kransen naar Dylano Wijtsma en Jarno Jongeling die zijn allereerste wedstrijd kaatste. Ze hadden net een eerst meer dan Mare Reitsma en Jildert Fokkinga die met de tweede prijs naar huis gingen.

Bij de pupillen was er 1 partuur dat alles won en dus verdiend naar huis gingen met de 1ste prijs. Dit waren Wiebe Geart Dijkstra en Rein Pieter Kooistra. De tweede prijs was hier voor Mathijs van Kammen en Sietse Kalma.

Bij de oudste jeugd waren Sjouke Pieter Pauzenga en Wybren de Vries oppermachtig, zij wonnen 3x en kregen de kransen omgehangen. De overige 3 parturen wonnen allemaal 1x en verloren 2 maal waardoor er geteld moest worden. Met 14 eersten ging de tweede prijs naar Doutsen Veendorp en Jelmer Allema.

Bij de senioren was het spannend, de eerste omloop werden beide partijen pas op 5-5 beslist waardoor alles nog mogelijk was. De laatste omloop werd een echte finale waarbij de parturen van Andre Turkstra, Gerben Durk de Vries, Gert v/d Meulen en Femme Haakma, Esther Turkstra, Annemarie Jongeling elkaar geen duimbreed toegaven. De partij werd pas beslist op 5-5 6-4 in het voordeel van Andre Turkstra c.s waardoor zij de eerste prijs pakten en Femme en zijn dames genoegen moesten nemen met de tweede prijs.