Samen actief naar gezondheid van de gemeente Noard-East Fryslân/Noorse sloepen/Ropta Boys ledenpartij

Vrijdag 4 augustus 2023 stond de laatste geplande kaatswedstrijd op het programma op het Mearsfjild in Nijewier. Dat steeds meer mensen de weg naar de prachtige kaatssport weten te vinden deed wel blijken aan de opgave. Maar liefst 89 kaatsers hadden zich opgegeven en speelden in vijf verschillende categorieën. De wedstrijd werd gesponsord door Noorse Sloepen en Jachtwerf Dijkstra uit Westergeest, Ropta Boys uit Oosternijkerk en de stichting Samen actief naar gezondheid van de gemeente Noard-East Fryslân. Een stimulans om mensen in beweging te krijgen en gezonder te laten eten. Daarom was er tussen de partijen door een heerlijke gezonde snack in de vorm van watermeloen, komkommer, aardbeien en tomaat die gretig hun aftrek vonden. Ook kregen alle prijswinnaars nog een tasje met fruit mee naar huis.

De allerjongsten kaatsten in een poule van vier en was het het hele seizoen al de tweede prijs voor Elise, op de slotpartij wist ze dan eindelijk haar eerste krans van 2023 te winnen. Ze deed dit samen met Geart Marten. Samen wonnen ze alle drie partijen en waren de terechte winnaar. De tweede prijs ging naar Lysanne en debutant Damian die nog nooit eerder had gekaatst. Een mooie stimulans om volgend seizoen meteen vanaf het begin mee te komen kaatsen😉

Bij de pupillen werd volop gestreden en waren er mooie spannende partijen. Hier waren zes parturen en ging de derde prijs naar Rianne, Sybren en Dylano. Ontzettend knap aangezien Dylano nog maar een welpje is. De tweede prijs was voor Jelmer, Elwin en Doeke Bart, de kransen gingen naar Amber Leanne en Wiebe Geart.

Bij de oudste jeugd werd op eigen verzoek gekaatst met de grote luchtbal waardoor er veel tussenspel ontstond. Maar vooral heel veel plezier is er altijd in deze prachtige groep jongelingen die altijd aanwezig zijn. Hier ging de derde prijs naar Michelle en Laura, de tweede prijs werd een prooi voor Wybren, Hilde en Aleida en de felbegeerde kransen gingen naar Anne Lynn (pupil) Nynke en Pieter (pupil) Bijzonder knap van deze twee jonge pupillen om zich nu al zo staande te houden in deze categorie. Ook voor Nynke eindelijk een prijs in Niawier dit seizoen.

De senioren konden kiezen bij opgave uit de gewone kaatsbal of de grote luchtbal. Ook hier veel tussenspel bij de wedstrijden met de luchtbal. De derde prijs ging naar de dames Sietske, Ineke en Tineke. Van de finale werd veel spanning verwacht, helaas werd het perk te vaak gemist op belangrijke standen door het partuur van “good old” Wiebe, Everdina en Tjeerd waardoor zij tweede werden en de eerste prijs naar Richtsje, Froukje en Sietse ging.

Bij de senioren met de gewone kaatsbal waren maar liefst 10 parturen. Een prachtige opkomst en het was dan ook al bijna donker toen de laatste ballen geslagen werden. De verliezersronde werd gewonnen door Andre, Bas en Anneke, de tweede prijs ging naar Aant, Jan en Esther. In de winnaarsronde ging de derde prijs naar Nanne Jan, Feike en Joanne, zus Hester wist met Femme en Pieter Siebe beslag te leggen op de tweede prijs en de finale werd gewonnen door Jelmer, Harald en Alies.

Het was nog lang gezellig rond de tent waar door menig kaatser en publiek nog een drankje werd genuttigd. Rest ons alleen nog het bestuur te bedanken voor alle wedstrijden en trainingen die georganiseerd werden, samen met alle trainers, vrijwilligers en sponsoren was het een prachtig seizoen met veel opgave bij alle wedstrijden. De datum van het nachtkaatsen is inmiddels vastgesteld op zaterdag 16 september en deze zal weer samen met de jeugd van It Hokje georganiseerd worden. De federatie -en knkb wedstrijden gaan nog wel even door.

Gert Jan, Anja, Aletta, Willy, Menno en Beitske bedankt voor jullie inzet en bevlogenheid!!