Synco Dredging partij

Eerste ledenpartij KF de Trije Doarpen succesvol verlopen

Na een aantal weken van trainen stond vrijdagavond onder prachtige weersomstandigheden de eerste ledenpartij van de Trije Doarpen op het programma. De wedstrijd werd gesponsord door Synco Dredging B.V. en er kon in vijf categorieën gekaatst worden. Ondanks dat er nog gevoetbald moest worden en de slotavond van de avondvierdaagse gelopen werd, was er een prima opkomst. 

Welpen

Bij de jongste jeugd waren zes parturen en werd er gekaatst in twee poules van drie. Spannende partijen ontpopten zich tussen alle jonge kaatsertjes die bestond uit beginners en gevorderde jongens en meisjes. De kransen gingen naar Sanne Meindersma en Lisanne Elzinga die in de finale wonnen van Jildert Fokkinga en Liam Braaksma. De derde prijs was voor Mare Reitsma en Sanne Hoekstra. Alle welpen kregen een medaille gevuld met spekjes.

Pupillen

Deze categorie kaatste met vijf parturen waarbij niet iedereen tegen elkaar speelde. De finale ging tussen de beide parturen met de meeste eersten wat nog een heel rekenwerk bleek. De eerste finalist werd het partuur van Wiebe Geart Dijkstra, Rianne Kooistra en Damian Dijkstra. De tweede finalist moest bepaald worden door het onderlinge resultaat omdat alle punten gelijk bleken na het rekenwerk. Het waren Elwin v/d Zee, Doeke Bart Wassenaar en Nieck Plugge die aan mochten treden tegen partuur Wiebe Geart Dijkstra c.s. Laatst genoemde werd de overtuigende winnaar en ging met de fel begeerde kransen naar huis. 

Schooljeugd/jeugd

Hier waren vier parturen van drie geloot en deze categorie heeft al jaren heel veel lol met elkaar. Ook deze avond hoorde men geen wanklank en werd er zeer sportief en plezierig gekaatst. De winnaar werd hier partuur drie bestaande uit Wybren de Vries, Pieter Meindersma en Klaas Roelof Wassenaar. De tweede prijs ging naar partuur twee bestaande uit Fenna Koster, Jelmer Allema en Aleida Werrie. Dit partuur had twee keer verloren maar wel met het maximale aantal eersten waardoor ze meer eersten behaalden dan partuur vier dat twee keer won maar de eerste omloop maar één eerst haalde. Zo ziet men maar weer dat je ondanks twee verliespartijen toch nog met een mooie tweede prijs naar huis kan gaan. 

Senioren kleine kaatsbal

Ook de senioren kaatsten met vier parturen en konden zo drie keer kaatsen. Het partuur van Waatze de Vries, Annemarie de Vries en Isabella Sijtsma wist alle drie partijen te winnen en zij werden de verdiende winnaars van de kransen. De tweede prijs ging naar Harald Wiersma, Sjouke Dijkstra en Wietse Vlasman.

Senioren grote bal

In tweetallen gingen hier ook vier parturen de strijd met elkaar aan. Kaatsen met de gele luchtbal geeft altijd prachtig tussenspel en dat was vandaag niet anders. Er werd fel gestreden om de hoogste eer die uiteindelijk naar Afke de Vries en Joanne Wijtsma ging. De tweede prijs ging naar Aant Soepboer en Paulien Post die twee eersten minder hadden dan de winnaar.