Zaterdag 9 juni KNKB 50+

50+ in Niawier, wat een belevenis, een prachtige dag gehad.

Uitslagen:

A-klasse:

1e prijs: Wilco Fopma, Nanning Seepma, John Peter Boersma

2e prijs: Bertus Bootsma, Siebe Tolsma, Doede Machiela

B-klasse:

1e prijs: Jan de Boer, Klaas Dijkstra, Wybren v/d Woud

2e prijs: Tjeerd Jan Boomsma, Age v/d Goot, Johan v/d Veen

1e prijs herkr: Klaas v/d Vught, Gerrie Otter, Harmen Westra